Įmonės teikiamos paslaugos

„KRISTALINA” pagrindinė veikla- auditas, apskaita, konsultacijos, verslo valdymo sistemų diegimas ir aptarnavimas

Nepriklausomas finansinis auditas

Nepriklausomas oficialus įmonės buhalterinės apskaitos bei finansinės atskaitomybės patikrinimas. Pagrindinis audito tikslas – įvertinti ar finansinė atskaitomybė rodo tikrąją įmonės veiklos būklę, ar ši atskaitomybė parengta pagal galiojančius buhalterinės apskaitos normatyvinius aktus. Sukaupta patirtis leidžia audituoti įvairią veiklą vystančias įmones.

Ūkinės - finansinės veiklos patikrinimas

Įmonės veiklos finansinė analizė- tai kruopšti įmonės veiklos, veiklos dalies arba jos padalinio finansinė analizė, kurią atlikus, parengiama detali patikrintos įmonės apžvalga. Finansinė analizė padeda atsakyti į svarbiausius klausimus, susijusius su įmonės veiklos efektyvumu, taip pat, padeda nustatyti koreguotinas veiklos sritis.

Apskaitos tvarkymas

Atliekame visas buhalterinės apskaitos paslaugas smulkioms ir vidutinėms įmonėms.Tvarkome personalo apskaitą, teikiame deklaracijas (VSDF (Sodra), VMI ir t.t.), rengiame finansines ataskaitas. Paslaugos teikiamos visų juridinių tipų įmonėms visoje Lietuvoje. Prisiimame visišką atsakomybę už teisingą apskaitos tvarkymą ir garantuojame konfidencialumą.

Konsultacijos

Konsultuojame įvairiais finansiniais klausimais:

  • įmonių steigimas,pertvarkymas, likvidavimas;
  • apskaitos tvarkymas ir mokesčiai;
  • verslo valdymo sistemų pasirinkimas;
  • deklaracijų ir kitų su įmonės veikla susijusių dokumentų pildymas.

Verslo valdymo sistemų diegimas

Diegiame ir aptarnaujame verslo valdymo sistemas („EuroSkaita“, „PersonaloSkaita“ ir t.t.).

Kitos paslaugos

  • įmonių steigimo ir pertvarkymo dokumentų rengimas;
  • asmens turto ir pajamų deklaracijų pildymas;
  • įmonės metinių ataskaitų ir deklaracijų pildymas;
  • sutarčių rengimas ir kitos raštvedybos paslaugos.

Užtikriname patikimą ir kokybišką bendradarbiavimą.

Susisiekite su mumis, mes Jums patarsime!

Susiekite

Kiekvienos įmonės vadovui tenka susidurti su klausimu kaip ir kur tvarkyti įmonės apskaitą. Ar samdyti apskaitos specialistą pagal darbo sutartį? O galbūt pasirinkti apskaitą tvarkančią įmonę?

Pasirinkę apskaitą tvarkančią įmonę, Jūs laimėsite, nes:

• mokėti atlyginimą samdomam buhalteriui paprastai yra brangiau nei samdyti apskaitą tvarkančią įmonę;
• nereikės įrengti darbo vietos apskaitininkui, nepatirsite išlaidų kompiuterinės įrangos bei buhalterinės programos įsigijimui bei priežiūrai;
• išvengsite išlaidų susijusių su darbuotojo kvalifikacijos kėlimu, taip pat Jums neteks investuoti į darbuotojo skatinimo ar motyvacijos sistemas;
• nepatirsite išlaidų susijusių su kanceliarinėmis prekėmis bei informaciniais leidiniais apie mokesčių naujoves;
• buhalterinę apskaitą tvarkanti įmonė “neatostogauja”- buhalterinių paslaugų įmonėje dirbančiam buhalteriui išėjus atostogauti, jį pavaduos kolegos;
• buhalterinę apskaitą tvarkanti įmonė “neserga”- Jums nereikės jaudintis ir ieškoti pamainos buhalteriui netikėtai susirgus.